Site Template -- Geneology


Ballina

Fakulteti Ekonomik

Planprogrami i Vjeter

Shopping Page Page

Catalog Page

Custom2 Page

Custom3 Page

Custom4 Page

Contact Page

Favorite Links

Guest Book Page

Photo2 Page

  


Te dhena te Fakultetit Ekonomik


Personeli mesimor ne Fakultetin Ekonomik

Personeli mesimor ne marredhenie te rregullt pune

 

Profesore ordinare:

1.      1.      Dr. Selman Selmanaj,  Makroekonomi, sem. I-II, Sistemet ekonomike bashkekohore, sem. VII-VIII.

2.      2.      Dr. Sabahudin Komoni, Financat, sem.III-IV, Financat publike, sem. IV, dhe Ekonomi fiskale, sem.VI.

3.      3.      Dr. Zeki Bejtullahu, Ndermarresi, sem.III, Biznisi nderkombetar, sem. III, Planifikimi ne ekonomi, sem. VIII. 

4.      4.      Dr. Skender Berisha, Marredheniet ekonomike nderkombetare, sem. VII-VIII.

5.      5.      Dr. Partizan Shuperka, Makroekonomi, sem. III-IV.

6.      6.      Dr. Musa Limani, Integrimet ekonomike evropiane, sem. III-IV.

7.      7.      Dr. Ibrahim Kuka, Menaxhmenti i resurseve humane, sem. IV, Teoria dhe metoda e vendosjes, sem. VII-VIII.

 

Profesor:

1.      1.      Dr. Ismet Begu,  Mikroekonomi I,  sem. I –II, Mikroekonomi II,  sem. III.

 

Profesore  inordinare:

2.      2.      Dr. Ramil Nuhiu, Statistike, sem I, Kerkimet e tregut, sem. V-VI.

3.      3.      Dr. Sinan Ademaj, Mikroekonomi I, sem. I-II, Mikroekonomi II, sem. III-IV, Ekonometri, sem. VII-VIII.

4.      4.      Dr. Nexhat Muhaxheri,  Makroekonomi I, sem. I-II, Makroekonomi II, sem. III.

5.      5.      Dr.  Mustafe Blakaj,  Mikroekonomi I, sem. I-II, Ekonomi e punes, sem. IV,Teoria e   shpenzimeve, sem. V-VI.

6.      6.      Dr. Riza Smaka, E drejta biznisore, sem. I, E drejta biznisore nderkombetare, sem. II.

 

Docente:

1.      1.      Dr. Gazmend Luboteni , Kontabilitet financiar, sem. III-IV dhe sem. VI, Banka dhe afarizmi financiar,  sem. VI.

2.      2.      Dr. Nail Reshiti, Marketing, sem. III-IV.

3.      3.      Dr. Justina Pula, Kerkimet operacionale, sem. III-IV, Prishtine, tel. 48-434  ose  20-382

4.      4.      Dr. Ramiz Livoreka, Mikroekonomi, sem. I, Kerkimet e tregut, sem. VI.

5.      5.      Dr. Enver Kutllovci , Biznesi i vogel dhe i mesem, sem. IV, Qeverisja e projekteve investive, sem. V.

 

Asistente Profesore:

1.      1.      Dr. Mirvete Pantina, Makroekonomi I, sem. I-II, Makroekonomi II, sem. II.

2.      2.      Dr. Meleke Behluli, Njohja e mallrave, sem.VII-VIII.

3.      3.      Dr.  Xhevat Bakraqi, Statistike, sem. I, Ekonomi e veprimtarive,  sem. VI,  Ekonomi e sigurimeve, sem.VII.

4.      4.      Dr. Hysen Ismajli, Analiza e bilancit,  sem. VII-VIII,  Kontroll e revizioni, sem. VII-VIII.

5.      5.      Dr. Isa Mustafa, Mikroekonomi I, sem. I, Mikroekonomi, sem. IV.

6.      6.      Dr. Ajet Ahmeti, Matematike elementare, sem. I, Matematike,  sem. I-II.

7.      7.      Dr. Ymer Havolli, Informatike

 

Ligjerues te larte:     

1.      1.      Mr. Murteza Shllaku , Gjuhe angleze, sem. I-II.

2.      2.      Mr. Shpresa Hoxha , Gjuhe angleze,  sem. III-IV.

 

Ligjerues:

1.      1.      Mr..Nazmi Mustafa, Organizimi afarist, sem. V,  Menaxhment strategjik, sem. VII.

2.      2.      Xhemile Bunjaku, Gjuhe ruse,  sem. I-II.

 

Asistente:

1.      1.      Mr. Misim  Avdiu , Matematike elementare, sem. I, Matematike, sem. II.

2.      2.      Mr. Rrustem Asllani, Kontabilitet, sem. II, Kontabilitet financiar, sem. V.

3.      3.      Mr. Florentina Krasniqi, Mikroekonomi I, sem. I, Mikroekonomi II, sem. IV.

4.      4.      Mr. Drita Konxheli, Mikroekonomi, sem. I-II.

5.      5.      Rahmije Mustafa, Statistike, sem. I, Informatike, sem. II.

6.      6.      Vjollca Gashi, Matematike elementare, sem. I, Matematike,  sem. II.

7.      7.      Genc Bashota, Makroekonomi II, sem. IV, Sistemet ekonomike bashekohore, sem. V-VI.

8.      8.      Driton Balaj, Financa, sem. III-IV, Financa publike, sem. IV.

9.      9.      Mr. Arben Dermaku, Kontabilitet, sem. II, Kontabilitet financiar, sem. II dhe sem. IV.

10.  10.  Nexhmije Berisha, Kontabilitet financiar, sem. I-II Kontabilitet, sem. II,

11.  11.  Adriatik Hoxha, Makroekonomi, sem. I-II.

12.  12.  Abbdullah Hoti, Mikroekonomi, sem. I-II

13.  13.  Mr. Mimoza Kusari, Mikroekonomi I, sem. I, Mikroekonomi II, sem. IV,

14.  14.  Gazmend Qorraj, Mikroekonomi I, sem. I, Mikroekonomi II, sem. IV,

15.  15.  Besnik Krasniqi, Informatike, sem. II.

 

Personeli mesimor ne marredhenie pune plotesuese dhe te angazhuar

 

Profesore ordinare:

1.      1.      Dr. Muhamet Mustafa, Biznesi i vogel dhe i mesem, sem. III, Informatizimi i ndermarrjes,  sem. VII.

2.      2.      Dr. Ruzhdi Ushaku, Gjuhe frenge, sem. I-II.

 

Profesore  inordinare:

1.        1.        Dr. Ali Jakupi,  Marketingut,  sem. III-IV,  Marketing  nderkombetar, sem. VII-VIII.

2.        2.        Dr. Berim Ramosaj, Menaxhment financiar, sem. III-IV, Bazat e menaxhmentit, sem. V.

3.        3.        Dr. Rifat Blaku , Ekonomia e resurseve,  sem. I, Ekonomi e punes, sem. II.

 

Docente:

1.      1.      Dr. Safet Merovci,  Tregu financiar dhe bursa, sem. V, Financa nderkombetare, sem. VI.

2.      2.      Dr. Nail Reshiti, Kerkime operacionale, sem. III.

 

Asistente Profesore:

1.      1.      Dr. Mihane Berisha, Informatika e biznesit,  sem. III-IV.

2.      2.      Mr. Mexhait Reci, Kontabilitet, sem. I, Kontabiliteti i menaxhmentit, sem. I.

3.      3.      Dr. Beqir Sadikaj, Sociologji, sem. II.

 

Ligjerues:

  1. Naim Hoxha, Programim dhe gjuhe programore, sem. V-VI, Bazat e te dhenave dhe softver aplikativ, sem. V-VI.
  2. Mr. Ahmet Shala, Modele matematike statistikore,  sem. V-VI.
  3. Mr. Besim Beqa, Biznes nderkombetar, sem. III, Biznesi i vogel dhe i mesem, sem. IV.
  4. Mr. But Dedaj, Makroekonomi, sem. III-IV, Teoria dhe politika e zhvillimit ekonomik, sem. V-VI.

 

Asistente

1.      1.      Aferdita Berisha, Hyrje ne informatike, sem. I, Programim dhe gjuhe programore, sem. V-VI.

2.      2.      Arlinda Kotori, Gjuhe gjermane, sem. I-II.

 

 

 

E-mail

Nese deshironi qe te jepni verejtje apo sygjerime, na shkruani ne:
hoxhaedmond@hotmail.com

Web Site

jetastudentore.8m.com


Design by edmond hoxha